ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุถึงบ้าน จำนวน 1 ราย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุถึงบ้าน จำนวน 1 ราย คุณยายหอม ไชยา (ชุมชนมงคลทอง) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน และประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น (รู้แล้วรอด) ให้ที่สามารถติดต่อประสานงานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ 👉🏻 https://limitless-skate-2294.glideapp.io/

ติดต่อเรา