ลงพื้นที่รื้อป้ายบอกทางที่มีสภาพชำรุด พร้อมติดตั้งป้ายใหม่เพื่อทดแทนป้ายเก่าเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามองเห็นได้ชัดเจน และลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นำโดยนายจำลอง สินธพ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจาก นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ให้นำทีมกองช่างเทศบาลตำบลแม่สะเรียงลงพื้นที่รื้อป้ายบอกทางที่มีสภาพชำรุด เลือนลาง พร้อมติดตั้งป้ายใหม่เพื่อทดแทนป้ายเก่า บริเวณถนนหน้าสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามองเห็นได้ชัดเจน และลดอุบัติเหตุทางถนน

ติดต่อเรา