ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทีมงาน STC และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และเงินสดรายละ 1,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเพจร่วมด้วยช่วยกัน (คุณหมอสมชาย) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว และทางครอบครัวผู้ป่วยขอขอบพระคุณ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ กับสมชาย

ติดต่อเรา