วันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียงในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 กันยาน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่สะเรียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สะเรียง จัดงานแถลงข่าวประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียงประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงาน โดยมีผู้ร่วมเวลาแถลงข่าวดังนี้  

1.อาจารย์​ประพันธ์​ วิริยะภาพ​ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวถึง ที่มาของประเพณีออกหว่าเทศกาล​ออก​พ​พรรษา

2.นายพัลลภ​ หว่าละ นายกเทศมนตรี​ตำยลแม่สะเรียง​ พูดคุยด้านกรอบงานและโครงสร้างของประเพณีออกหว่าฯ

3.นายคำปัน​ คำประวัน รองประธานสภา​ อบจ.แม่ฮ่องสอน พูดคุยในด้าน​การสนับสนุนงานประเพณี​ออกหว่า

4.พ.ต.อ.วงศ์พัทธ์  สิทธิวัฒนภัสร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง พูดคุยด้านการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวงานประเพณีออกหว่า

5.นายอรรถพล​ ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการการทองเที่ยวแห่งประเทศไทย​ สำนักงานแม่ฮ่องสอน​ กล่าวถึง​ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ประเพณีออกหว่า

การจัดงานประเพณีออกหว่าในปีนี้มีกิจรรมเด่น ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์ ในเวลาตี 3 – 6 โมงเช้าตลอดทั้งสามวันที่จัดงาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอแม่สะเรียง ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก กิจกรรมขบวนแห่เทียนเหงหรือขบวนแห่เทียนพันเล่ม กิจกรรมลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมณ์ (จองสูง)-วัดศรีบุญเรือง กาดหมั้วครัวฮอม นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองแม่สะเรียง กิจกรรมถนนคนเดิน และนิทรรศการหน่วยงานต่างๆ  กิจกรรมสีสันออนไลน์ “การแข่งขันสีสันออนไลน์นับยอดแชร์ในเฟซบุ๊ค” กิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน โดยตลอดช่วงงานประเพณีออกหว่าจะมีการประดับโคมไฟหลากหลายรูปแบบและซุ้มราชวัตร อย่างสวยงามตามท้องถนนและบ้านเรือนทั่วทั้งตัวอำเภอแม่สะเรียง และในปีนี้ยังเน้นเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องเชื้อ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้ งานประเพณีออกหว่า เป็นงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวอำเภอแม่สะเรียง โดยคำว่า ออกหว่า หมายถึง การออกจากฤดูฝน โดยงานประเพณีออกหว่า ชาวอำเภอแม่สะเรียงที่อยู่ต่างถิ่นจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมทำบุญและร่วมงานประเพณีออกหว่ากับครอบครัว โดยจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านของตนเองในเวลาตี 4 ตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งจะตักบาตรอาหารสดในวันแรก และอีกสองวันที่เหลือจะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องจากชาวอำเภอแม่สะเรียงมีความเชื่อว่า การตักบาตรที่หน้าบ้านของตนเองจะเป็นสิริมงคลต่อบ้านและคนในครอบครัว ซึ่งจะแตกต่างจากงานประเพณีออกพรรษาในท้องถิ่นอื่น นอกจากนั้นยังมีการประดับตกแต่งบ้านเรือน ด้วยโคมหลากหลายรูปแบบและซุ้มราชวัตร ตลอดจนมีขบวนแห่เทียนเหง หรือเทียนพันเล่ม ซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่ต้นโคม เครื่องไทยทาน และการแสดงศิลปะรำฟ้อน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการกลับจากสวรรค์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งงานประเพณีออกหว่าอำเภอแม่สะเรียง เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีแห่งเดียวในโลก

ติดต่อเรา