ศูนย์กายอุปกรณ์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

👨🏻‍🦼👨🏻‍🦽👨🏻‍🦯 ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยให้บริการกายอุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ประเภทกายอุปกรณ์ เช่น วีลแชร์ วอคเกอร์ และเตียงลม ฯลฯ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
👨🏻‍⚕️ งานสาธารณสุข นายยุทธนา คำมงคล
เบอร์โทร : 093-2790997
👩🏻‍💼 งานผู้สูงอายุและผู้พิการ นางสาวกัญญา ชาติบุรุษ
เบอร์โทร : 092-7580502
✅ ต้องได้รับการตรวจประเมินทางการแพทย์ เพื่อขอรับกายอุปกรณ์ตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล
ติดต่อเรา