เทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง มอบกระสอบบรรจุทรายจำนวน 600 ใบ เพื่อซ่อมแซมลำเหมือง ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง มอบกระสอบบรรจุทรายจำนวน 600 ใบ เพื่อซ่อมแซมลำเหมือง ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก จำนวน 10 ราย พื้นที่ความเสียหายประมาณ 30 ไร่

 

ติดต่อเรา