เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 9 ชุมชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ขอเข้าระบบการดูแลและบริการผู้สูงอายุ Service to care (STC)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นำโดยนายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 9 ชุมชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ขอเข้าระบบการดูแลและบริการผู้สูงอายุ Service to care (STC) ทำจริง ทำได้ แค่ต้องลงมือทำ “ความปลอดภัยของผู้สูงอายุจะอยู่เคียงคู่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง”

ติดต่อเรา