เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง​ ลงเคาะประตูบ้าน​ เพื่อมอบหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน​

ระหว่างวันที่​ 10​-16 มีนาคมนี้​ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง​ ลงเคาะประตูบ้าน​ เพื่อมอบหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน​(ส.ถ./ผ.ถ.​1/6) เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง​
หากผู้มีสิทธิ์​เลือกตั้งคนใดที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง​ และไม่ได้ไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งย่อมถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง​ตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอได้โปรดดำเนินการ​ ดังนี้
1.​ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ​ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง​ ณ​ สถานที่เลือกตั้งของท่านหรือไม่​ ถ้าไม่มีหรือไม่ถูกต้อง​โปรดติดต่อนายทะเบียนอำเภอ
2.ขอเชิญท่านและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านทุกคน​ไปลงคะแนน​ ณ​ ที่เลือกตั้ง​ วันที่​ 28​มีนาคม​ พ.ศ.2564​ เวลา​ 08.00-17.00​น.
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, อาหาร และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, รถยนต์ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Napatrapeeyaya Ponsit และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Somnurk Kumcharoen และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง นายเกรียงกมล มาตยาบุญ, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ติดต่อเรา