เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 1 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลืองาน (อสม.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง เพลิน รถตู้แม่สะเรียง, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ Pailin Watanabe, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง เพลิน รถตู้แม่สะเรียง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Belief Mayyr Mayo, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Paphakon Sritan, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา