เทศบาลตำบลแม่สะเรียงฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง​ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง​ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "Thi ทศบาลตำบลแม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง สุวสันต์ พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง เพลิน รถตู้แม่สะเรียง, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "เทศบาลตำบลแม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ Paphakon Sritan, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความพูดว่า "T เทศบาลตำบลแม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "1.25 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จุดกัดกรอง"อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Buamai Arunee, Tep ED Funtoei และ กฤตธกร วิวันน์นา, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "เทศบาลตำบลแม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง GooPle Ple และ Napatrapeeyaya Ponsit, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ติดต่อเรา