เทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมตรวจสอบร้านตกแต่งและอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับอำเภอแม่สะเรียงสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ กำนันตำบลแม่สะเรียงและกำนันตำบลบ้านกาศ เข้าร่วมตรวจสอบร้านตกแต่งและอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องปรามไม่ให้ร้านเหล่านี้สนับสนุนการแข่งรถของเด็กแว้น และการแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, รถจักรยานยนต์ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถจักรยานยนต์ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ รถจักรยานยนต์ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน

ติดต่อเรา