เทศบาลตำบลแม่สะเรียงลงพื้นที่มอบเงิน ช่วยเหลือ เยียวยา เหตุสาธารณภัย พร้อมทั้งลงเยี่ยมผู้สูงอายุในระบบบริการและดูแลผู้สูงอายุ STC. (อาสาอยู่เคียงแม่สะเรียงอยู่สุข)

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงลงพื้นที่มอบเงิน ช่วยเหลือ เยียวยา เหตุสาธารณภัย พร้อมทั้งลงเยี่ยมผู้สูงอายุในระบบบริการและดูแลผู้สูงอายุ STC. (อาสาอยู่เคียงแม่สะเรียงอยู่สุข) จำนวน 3 ราย
1.นางสี เตมิยะ (ชุมชนโป่งนอก)
2.นางอัฉรา เสริฐสม (ชุมชนมะขามจุม)
3.นางเรนู เกิดมั่น (ชุมชนคงคลทอง)

ติดต่อเรา