เทศบาลตำบลแม่สะเรียงลงพื้นที่ ขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน 2 จุด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดย นายจำลอง สินธพ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจาก นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ให้นำทีมงานลงพื้นที่ ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณ 2 จุด ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง บริเวณห้วยปู่เฒ่า และแยกโรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝน และไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ติดต่อเรา