เทศบาลตำบลแม่สะเรียงล้างทำความสะอาดตลาดสดแม่สะเรียง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดแม่สะเรียง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้น ล้างทำความสะอาดตลาดสดแม่สะเรียง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดแม่สะเรียง พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนตำบลแม่สะเรียงทุกท่าน ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "หามผาน เข้า ออก จุด ล้างมี ล้า (ห้ามล้างจ STIHL สลควา รานใฟ STIHL"

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ ถนน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และแหล่งน้ำอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่มไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ติดต่อเรา