เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี นำโดย นายอมร แย้มเสรี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายล้อมเดช ยาใจ ร.ต.อ. วชิรินทร์ สุรินทร์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Paphakon Sritan, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง สุวสันต์ พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย และ Paphakon Sritan, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Yutt Kham, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง สุวสันต์ พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย และ เขมจิรา พญานาคี มหาเศรษฐีร้อยล้าน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ Yutt Kham และ ร้อย ตรี, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Tep ED Funtoei และ Happigals BeautyKiller, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา