เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี วิทยา โปทาศรี ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอัยการจังหวัดแม่สะเรียง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และผู้นำชุมชน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจึงมีการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ ชัยชนะ ปุรณะวิทย์, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา