#เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 20 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยกำหนดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดถนนคนเดิน ทำความสะอาดบ้านผู้ยากไร้ และทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังเดินอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และยานพาหนะอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวทีอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, เสื้อคลุม และถนนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, ยานพาหนะ และถนนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ยานพาหนะ, ถนน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถจักรยานยนต์, ถนน, ถนน และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ เทวินทร์ หงษ์ระนัย, กำลังยืน และเสื้อคลุม

ติดต่อเรา