เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทำการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครว่าที่ผู้รับสมัคร สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทำการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครว่าที่ผู้รับสมัคร สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

อาจเป็นรูปภาพของ สุวสันต์ พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง กฤตธกร วิวันน์นา และ Sathira Artty, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไปอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "รียง อุดกัดกรอง"อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ Nueng Maliwan และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง กฤตธกร วิวันน์นา และ Yutt Kham, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ร้อย ตรี และ Tep ED Funtoei, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ Yutt Kham และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "จุดออกใบรับสมัครเลือกตั้ง"อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

ติดต่อเรา