เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 2 เมษายน 2564 การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ Happigals BeautyKiller และ Paphakon Sritan, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 21 คน ซึ่งรวมถึง Warinpon Love Pom, Poro Panutda, ปรียานุช พระโพธฺิ์, สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอน, Paphakon Sritan, Happigals BeautyKiller และ Nilnyy Wonder, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง ปรียานุช พระโพธฺิ์, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "เทศบาลด.แม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง ปรียานุช พระโพธฺิ์, Happigals BeautyKiller และ Paphakon Sritan, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 21 คน ซึ่งรวมถึง Warinpon Love Pom, ปรียานุช พระโพธฺิ์, Paphakon Sritan, Peem Sep, Happigals BeautyKiller และ Nilnyy Wonder, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ติดต่อเรา