เทศบาลตำบลแม่สะเรียง.พ่นน้ำยาป้องกันโควิด-19

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้สั่งการให้นายยุทธนา คำมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียนก่อนเปิดเทอม ตามมาตรการป้องกัน จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
2. โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
3. โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ
4. โรงเรียนปริยัติธรรมวัดกิตติวงค์
5. โรงเรียนปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "กข 308"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ติดต่อเรา