เทศบาลตำบลแม่สะเรียง รับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง รับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประเมินออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม Zoom)

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ ปรียานุช พระโพธฺิ์ และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความพูดว่า "ดี"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง จินตนา กันพินิจกิจอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Ratri Aemsakool และ Patnithi Jaikaew และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง

ติดต่อเรา