เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ประกวดธรรมาภิบาลรอบ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ประกวดธรรมาภิบาลรอบ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ Nueng Maliwan และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ Paphakon Sritan และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา