เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลและอำเภอแม่สะเรียง ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเลือกประธาน และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกมนตรีตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลและอำเภอแม่สะเรียง ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเลือกประธาน และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Prakai Juntawong, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, ดอกไม้ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา