เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับ การไฟฟ้า’แม่สะเรียง ร่วมป้องกันเหตุสาธารณภัย วาตภัย และ ไฟฟ้าลัดวงจร ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและดำเนินการตัดทอนกิ่งไม้(ขนาดเล็ก) จำนวน 12 จุด ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

งานป้องกันฯ งานไฟฟ้า #เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับ การไฟฟ้า’แม่สะเรียง ร่วมป้องกันเหตุสาธารณภัย วาตภัย และ ไฟฟ้าลัดวงจร ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและดำเนินการตัดทอนกิ่งไม้(ขนาดเล็ก) จำนวน 12 จุด ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และถนนอาจเป็นรูปภาพของ ถนน, ต้นไม้ และถนนอาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ, ต้นไม้ และถนนอาจเป็นรูปภาพของ ถนน, ต้นไม้ และถนนอาจเป็นรูปภาพของ ถนน, ต้นไม้, ถนน และข้อความพูดว่า "ON JBP ΤΟΥ 000 Samsung Triple Camera Sathira 8"อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ ถนน และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้, ถนน และท้องฟ้าอาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และถนนอาจเป็นรูปภาพของ ถนน, ต้นไม้ และถนน

ติดต่อเรา