เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ล้างถนนสายเวียงใหม่ ตัดกิ่งไม้ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมโครงการวันท้องวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ล้างถนนสายเวียงใหม่ ตัดกิ่งไม้ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมโครงการวันท้องวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้, ถนน และข้อความพูดว่า "foodpanda แอปฯ แรกสั่งได้ทั่วไทย พร้อมส่งสุดใจ 77 จังหวัด udeitất # : ==ះ==ន1 စ==== -"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และแหล่งน้ำอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และแหล่งน้ำอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และแหล่งน้ำอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา