เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่ ขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน 2 จุด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
นำโดย นายจำลอง สินธพ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจาก นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง
ให้นำทีมงานลงพื้นที่ ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณ 2 จุด ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง บริเวณห้วยปู่เฒ่า และแยกโรงเรียน
อนุบาลกฤษณพรรณ เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝน และไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่กวดขันการเล่นและจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่กวดขันการเล่นและจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2563 เพื่อป้องกันการเหิดอุบัติภัยและอัคคีภัย

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และของเล่นอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไปอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ติดต่อเรา