เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่ประชาคมชุมชนมงคลทองเพื่อนำไปสู่การจัดทำและทบทวน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2566) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่ประชาคมชุมชนมงคลทองเพื่อนำไปสู่การจัดทำและทบทวน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2566) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ วัดสิทธิมงคล

อาจเป็นรูปภาพของ Montri Bumroongkitอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ Montri Bumroongkitไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง นงคราญ คำก๋องไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 3 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Montri Bumroongkit

ติดต่อเรา