เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่ประชาคมชุมชนในเวียงเพื่อนำไปสู่การจัดทำและทบทวน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2566) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่ประชาคมชุมชนในเวียงเพื่อนำไปสู่การจัดทำและทบทวน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2566) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ ชุมชนในเวียง

อาจเป็นรูปภาพของ Montri Bumroongkit, กำลังยืน, กำลังนั่ง และข้อความพูดว่า "5G กังวาล 15 เพ่อ"อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง สุวสันต์ พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง ชัยชนะ ปุรณะวิทย์ และ Montri Bumroongkit, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คนอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

ติดต่อเรา