เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่ประชาคมชุมชนคริสเตียนเพื่อนำไปสู่การจัดทำและทบทวน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2566) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ โบสถ์คริสตจักรบ้านโป่ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่ประชาคมชุมชนคริสเตียนเพื่อนำไปสู่การจัดทำและทบทวน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2566) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ โบสถ์คริสตจักรบ้านโป่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ Sathira Artty, กำลังยืน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ ‎หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ‎ข้อความพูดว่า "‎ت wa โกนุ้ย‎"‎‎อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

ติดต่อเรา