เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้มีการประชุมหารือ เรื่องการรณรงค์พ่นเคมีหมอกควันในชุมชน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วย ชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้มีการประชุมหารือ เรื่องการรณรงค์พ่นเคมีหมอกควันในชุมชน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ Boonchoo Kumt, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Oam Sit, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่, กำลังนั่ง, ดอกไม้ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ Patnithi Jaikaew และ Amornrat Inta, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ Thanakrit Chantajumrussin, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา