เทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ทำบุญศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสุสานกลางแม่สะเรียง

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ทำบุญศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสุสานกลางแม่สะเรียง เนื่องด้วยเป็นประเพณีเดือน 9 เป็นพิธีกรรมแสดงความเคารพ เพื่อเป็นสิริมงคล และตอบแทนช่วยปกป้องดูแลชาวอำเภอแม่สะเรียงให้อยู่เย็นเป็นสุขในรอบปี

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และอาหารอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ โสรัจจ์ ปวงคำคง, กำลังยืน และกำลังนั่ง

ติดต่อเรา