ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอย ๑๙ ถนนแม่สะเรียง ชุมชนโป่งนอก หมู่ ๑๒ ตำบลแม่สะเรียงฯ ลงวันที่ ๐๕/๐๙/๒๕๖๑

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ลงวันที่ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ลงวันที่ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ลงวันที่ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลงวันที่ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน ลงวันที่ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา