แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง63

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง62

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี2561

แผนการจัดหาพัสดุปี61