รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา