โครงการฝึกอบรมทบทวนซ้อมแผนเฉพาะกิจป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาภัยพิบัติ รวมพลังเครือข่าย ภายใต้แนวคิด “รู้แล้วรอด” Know And Survive

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ไฟ และ กลางแจ้งทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนซ้อมแผนเฉพาะกิจป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาภัยพิบัติ รวมพลังเครือข่าย ภายใต้แนวคิด “รู้แล้วรอด” Know And Survive โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนซ้อมแผนในครั้งนี้ ได้แก่ สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยแม่สะเรียง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กลุ่มผ้าด้นมือเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประธานกรรมการชุมชน 9 ชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ ทุก อปท.ในอำเภอแม่สะเรียง และหน่วยงานภาครัฐ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความพูดว่า "วินัย"อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา