โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน(5วัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการเย็บหมวก” วันที่13-17ก.ค โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน ซึ่งรวมถึง Ratri Aemsakoolอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 14 คน ซึ่งรวมถึง แจ๋วแหว๋ว ย่าหลานแฝดอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน ซึ่งรวมถึง จันทร เกิดมงคล, แจ๋วแหว๋ว ย่าหลานแฝด และ Rattanaporn Suwanอาจเป็นรูปภาพของ 3 คนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คนไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
ติดต่อเรา