โครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา