โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

📢 ประชาสัมพันธ์ | โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ลานโดมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
✅ ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งสุนัขและแมว ทำความสะอาดและกำจัด เห็บ หมัด ให้เรียบร้อย
✅ สุนัขและแมว ที่จะทำการตอน ทำหมัน ให้สุนัขและแมว งดอาหารตอนเย็นของวันที่ 14 มีนาคม 2565

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

ติดต่อเรา