โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี วิทยา โปทาศรี ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอัยการจังหวัดแม่สะเรียง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และผู้นำชุมชน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจึงมีการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา