โครงการวันท้องวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ล้างถนนสายเวียงใหม่ ตัดกิ่งไม้ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม

ติดต่อเรา