โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้กับสตรีและครอบครัว หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าปักมือ ประจำปีงบประมาณ​ 2564

งานสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้กับสตรีและครอบครัว หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าปักมือ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ ระหว่างวันที่​ 4​ มิถุนายน​-15​ กันยายน​ 2564 โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และผู้พิการจากศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) อำเภอแม่สะเรียง ในการร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว​ เฉลิมพระเกียรติ​ 72 พรรษา​ บรมราชินีนาถ​ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ติดต่อเรา