โครงการเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตเบื้องต้นและการการเครื่องช่วยช็อกหัวในไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตเบื้องต้นและการการเครื่องช่วยช็อกหัวในไฟฟ้าอัตโนมัติ AED โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป และเป็นการให้ความรู้ โดยวิทยากรระดับคุณภาพจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง สาธิตและปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา