โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมให้บริการฟรี สำหรับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมให้บริการฟรี สำหรับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขแมวเพศเมีย ตอนสุนัขแมวเพศผู้ และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ณ ลานโดมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สุนัขอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา