โครงการ อย.น้อยรุ่นใหม่ใส่ใจผู้บริโภคในโรงเรียนและชุมชน (โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง))

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจำลอง สินธพ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ อย.น้อยรุ่นใหม่ใส่ใจผู้บริโภคในโรงเรียนและชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง และโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) กิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลในโรงเรียน การใช้ยาอย่างปลอดภัย รับประทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกลโรค เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา