จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกวาดล้างถนน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่จิตอาสาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงเข้าร่วมกิจกรรมกวาดล้างถนนสร้างความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ (Kickoff)

ติดต่อเรา