การประชุมเตรียมความพร้อมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) อำเภอแม่สะเรียงประจำปี 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) อำเภอแม่สะเรียงประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง ณัฐรินทร์ วงศ์สายภักค์ และ นักรบ โบราณ, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังนั่ง