กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อาจเป็นรูปภาพของ ร้อย ตรี, กำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหารอาจเป็นรูปภาพของ โคน จังไร และ ร้อย ตรี, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหารอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เสื้อคลุม และชุดเครื่องแบบทหารอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Paphakon Sritan และ Napatrapeeyaya Ponsit และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผม และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหารอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง Paphakon Sritan และ Napatrapeeyaya Ponsit, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหารอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน ซึ่งรวมถึง โคน จังไร, Napatrapeeyaya Ponsit, Paphakon Sritan, พัลลภ หว่าละ, Boonchoo Kumt และ วรากร มรกตวิจิตรการ และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน ซึ่งรวมถึง โกโบริ เซมากูเต๊ะ, Paphakon Sritan, Pai Pai และ ร้อย ตรี และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนไม่มีคำอธิบายรูปภาพ