พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2563