เทศบาลตำบลแม่สะเรียงพร้อมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมงานวันคริสต์มาส ณ โบสถ์คริสจักรบ้านโป่ง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงพร้อมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมงานวันคริสต์มาส ณ โบสถ์คริสจักรบ้านโป่ง