เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง นักรบ โบราณ, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง นักรบ โบราณ และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผ้าคลุมศีรษะ และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Ratchanee Rattanachot, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผ้าคลุมศีรษะ และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังนั่ง, กำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ผม, กำลังยืน, กำลังนั่ง และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ผม และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ เขมจิรา พญานาคี มหาเศรษฐีร้อยล้าน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ Prakasit Worawatkulchai, กำลังยืน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน ซึ่งรวมถึง สัญญพงศ์ สินวีรุทัย และ โกโบริ เซมากูเต๊ะ, ผม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ Montri Bumroongkit, กำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง ปรียานุช พระโพธฺิ์ และ นธอ.ดำรง รัตนประทุม, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ Boonchoo Kumt และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผ้าคลุมศีรษะ และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง โกโบริ เซมากูเต๊ะ, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "สนับสนุนโดย ทต.แม่สะเรียง สนับสนุนโดย ทด.แม่สะเรียง สนับสนุนโดย ทด.แม่สะเรียง สนับสนุนโดย ทด.แม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวทีอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน